• +

  Fried Rice (80oz)

  $55.00
 • +

  Golden Fried Plantain (80oz)

  $39.99
 • +

  Green Garden Salad (80oz)

  $39.99
 • +

  Honey Beans (Ewa Aganyin) (80oz)

  $55.99
 • +

  Honeybeans w/Sweet Corn (80oz.)

  $50.00
 • +

  Honeybeans w/Sweet Corn (Big Foil Pan)

  $150.00
 • +

  Jollof Rice (80oz)

  $39.99
 • Placeholder+

  Macaroni Salad (80oz)

  $39.99
 • +

  Moi Moi (Vegetarian) (6 pcs)

  $30.00
 • +

  Nigerian Salad (80oz)

  $49.99
 • +

  Oriental Fried Rice (80oz)

  $45.99
 • Placeholder+

  Potato Salad (80oz)

  $39.99
 • Placeholder+

  Rice & Beans (80oz)

  $45.99
 • Placeholder+

  Water Yam Porridge (Ikokore Ijebu) (80oz)

  $65.00
 • +

  White Rice (80oz)

  $30.99
 • +

  Yam Porridge – (Asaro) (80oz)

  $65.99